GRATULUJEMY NASZYM ABSOLWENTOM UKOŃCZENIA STUDIÓW
MBA I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTÓW
 • MBA dla kadry IT
 • Zintegrowane systemy klasy ERP II

 
 
 • MBA dla kadry medycznej
 • English for Medicine
 • Prowadzenie i monitorowanie
  badań klinicznych
 • Ocena technologii medycznych
 • MBA dla kadry HR
 • Rozwój i szkolenie
 • Akademia Profesjonalnego
  Trenera Biznesu
 • Coaching profesjonalny
Rekrutacja na wszystkie studia podyplomowe dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego została zamknięta.
Zapraszamy do zapoznania się z innymi dofinansowanymi projektami na stronie www.cke.kozminski.edu.pl


Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa